Øveområde

Øveområde

God opførsel på banen

Vis hensyn:

Til andre spillere:
 • Undlad unødig støj og højrøstet tale på banen
 • Vær stille når andre slår ud fra Tee-stedet
 • Vink hurtigere spillere igennem
 • Slå aldrig til bolden hvis der er fare for at forangående kan blive ramt 
 • Råb ”fore” hvis bolden har retning mod andre.
Til banen:
 • Træk ikke vognen over green eller mellem green og bunker.
 • Undgå prøveslag der slår tørv løs.
 • Læg tørv på plads på fairway
 • Ret evt. nedslagsmærker på green
 • Riv efter dig i bunkers
 • Saml brugte tees op

Gratis træningsbolde

Udslag på drivingrange