Senior klubben, for alle friske ældre drenge

Der spilles hver onsdag kl. 09,00 året rundt. Der betales et beløb på kr. 20 pr. spillet dag. 

Under ledelse af Formand Frede Nedergaard 23476478

og næstformand Peter Wilhardt

Alle er hjertelig velkommen. Socialt samvær er i højsædet. 

Festlige sociale sammenkomster, flere gange årligt, så som fællesspisning, udflugter og spil mod venskabsklubber.

Match-udvalg

Frede Nedergaard 

Jørgen Ottosen     

Jørn Mortensen

Svend Erik Brink 


Vedtægter for Birdie klubben af 2019 i Holsted Golfklub v/ Svend Erik Brink

1. Formål: Det er Birdie klubbens formål at engagere så mange af senior klubbens medlemmer som muligt til at deltage, for at få lidt ekstra spænding indlagt i onsdagsrunden, samt ved efter matchen, at hylde gode præstationer i form af birdie scores. Når økonomien tillader det, er det desuden klubbens formål at være medarrangør af udflugter til andre klubber, hvor der kan gives tilskud i forskellig størrelse til Birdie klubbens medlemmer.

2. Medlemskab: Alle der er medlemmer af senior klubben i Holsted Golfklub, kan blive fuldgyldigt medlem af Birdie klubben. Medlemskabet gælder for et halvår, ved ny indbetaling forlænges medlemskabet automatisk med et nyt halvår. 

3. Kontingent: Der betales ikke som sådan kontingent, men der betales kr. 10,- pr. onsdagsrunde.                            

Beløbet, i alt kr. 500,- pr. år, opkræves 2 gange årligt. 

Betaling sker via MobilePay nr. 51271288, eller bankoverførsel Konto nr. 3737- 3737861716

 

Fra 1. januar 2020 betales indskud til Birdie Klubben på følgende måde:

I januar/februar udbetales der ikke birdie præmier (sikkert vintergreens) men dog indskud.

Første halvårs indskud (01.01. – 30.06.) betales senest 31. januar med kr. 250,00

Andet halvårs indskud (01.07. – 31.12.) betales senest 01. juli med kr. 250,00

Man kan ikke være i restance, og der skal betales for alle runder, rettidigt, jf. pkt. 3 afs. 1.

4. Præmieudbetaling: Der udbetales en præmie a’ kr. 50,- pr. medlem pr. runde, for birdie eller bedre. Der kan scores på alle huller. Ved spil på andre baner, gælder de samme regler.Præmier udbetales kontant eller via MobilePay.

Der udbetales ikke birdie præmie ved scores på vintergreens. Der kan ikke udbetales præmie for mere end man har indbetalt. Dvs. helårlig for 10 Birdies.Selvom man i første halvår ikke har fået alt tilbage i præmie, skal der betales fuldt for andet halvår.

Har man ikke fået alle penge udbetalt i præmier v/årets afslutning, indgår de i kassebeholdningen.

Er der ikke betalt til Birdie klubben ved rundens start, kan man ikke modtage præmie.

5. Udmeldelse: Har man betalt rettidigt er man medlem, undlader man at betale, er man automatisk udmeldt. I tilfælde af spilleophør grundet længere varende sygdom eller udmeldelse af Holsted Golfklub, tilbagebetales den resterende del af årets indbetalte beløb, fra og med den følgende måned. Dog skal der anmodes om dette, til kassereren.

6. Andet: Hvert år på senior klubbens generalforsamling, redegøres for Birdie klubbens økonomi, og der fastsættes såvel præmiestørrelse som indbetaling, for det kommende år.

Birdie klubben er altid en villig modtager af sponsorrater, der kan/vil blive brugt til fremme af gode præstationer på golfbanen, eller til sociale arrangementer, til glæde for klubbens medlemmer.


"Pølsekassen" v/ Hartvig Knudsen

gør det muligt at købe 1 stor grillpølser med brød efter hver match. 

Desuden arrangerer kassen også fælles spisning på udvalgte dage, se nedenfor

Overskuddet anvendes til drikkevarer ved festlige sammenkomster.

Arrangementer og udflugter i 2020, i seniorklubben:

hvor ugedag ikke er nævnt spilles der onsdag


Januar   

Den 29. Klar suppe med boller, ris og suppehorn (Pølsekassen)

 

April

Den 08. Åbnings match med efterfølgende spisning kr. 80,00 (Frede, Jørn)

Maj

Den 06. Match mod Golfklubben Lillebælts Seniorer, her i Holsted. Fælles spisning efter match. (Jørn, Frede)


Tirsdag/onsdag d. 12/13 maj: 2 dages udflugt til Løgstør pris kr. 1.000,00 pr. person (Jørgen, Frede)

 kl. 11,00 Gunstart i Aars Golfklub

Ophold på Løgstør Parkhotel, med 3 retters menu/buffet, samt morgenbuffet onsdag

D. 13. kl. 10,00 golf på Løgstør Golfklubs bane (ikke gunstart)

Tilmelding senest d. 30. april

Juni

Søndag d. 07: Pincup (Jørn, Frede)

Den 10: Match mod Ribe Golfklubs Seniorer, her i Holsted. Fælles spisning efter matchen. (Jørn, Frede)

Tirsdag d. 30: Pokalmatch mod klubbens senior damer. Fælles spisning efter matchen. (Frede, Jørn)

September

Den 02: Ude match mod Lillebælt golfklub.  Fælles spisning efter matchen. (Jørn, Frede)

Den 16: Ude match mod Ribe golfklub.  Fælles spisning efter matchen.  (Jørn, Frede)

Oktober

Den 28: Gule ærter med flæsk og pølse, incl. snaps (Pølsekassen)

November

 

December

  Den 09: Julefrokost (husk en gave til minimum kr. 50,00) (Pølsekassen)

Tilmelding til arrangementerne på opsatte lister i golfklubben, hvoraf sidste tilmeldingsfrist fremgår,

generelt dog senest 1 uge før afholdelse.