Bestyrelsen for Holsted Golfklub


Generalforsamling afholdt d. 25. februar 2020

6 bestyrelsesmedlemmer modtog genvalg, nyvalgt blev Olav Rasmussen.

 Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

Formand Mogens Krammer Telf: 4044 32 66 email  krammer@vesttryk.dk.
Næstformand Carsten Møllgaard Telf: 61280337 - email:   fam_moellgaard@hotmail.com
Kasserer Eske Hansen tlf.: 26 41 07 82 - email: eske.s.hansen@mail.dk
Udvalg
Sponsorudvalget formand Mogens Krammer, Olav Rasmussen, hjælper  Danny Sejer
Husudvalg Peter Stubkjær Tlf 20233629 email: psp@io.dk
Facebook/hjemmeside Niels Henrik Sørensen,Olav Rasmussen, hjælperElsa Fabricius Telf.30252107 mail. n30252107@gmail.com
Baneudvalg Carsten Møllgaard . fam_moellgaard@hotmail.com
Begynderudvalg Bjarne Jensen-Danny Sejer Tlf: 41204428 Email: Bjar@email.dk
Juniorudvalg Carsten Møllgaard Telf: 61280337 - email:   fam moellgaard@hotmail.com
Regel og handicapudvalg Bjarne Jensen Tlf: 41204428 Email: Bjar@email.dk hjælper Bjarne Petersen og Hp. Refsing
Matchudvalg Olav Rasmussen, Niels H. Sørensen, Eske Hansen , Hjælpere Thomas Fyhn, Elsa Fabricius