Etiketter

Vis hensyn:
Til andre spillere:
  • Undlad unødig støj og højrøstet tale på banen
  • Vær stille når andre slår ud fra Tee-stedet
  • Vink hurtigere spillere igennem
  • Slå aldrig til bolden hvis der er fare for at forangående kan blive ramt 
  • Råb ”fore” hvis bolden har retning mod andre.
Til banen:
  • Træk ikke vognen over green eller mellem green og bunker.
  • Undgå prøveslag der slår tørv løs.
  • Læg tørv på plads på fairway
  • Ret evt. nedslagsmærker på green
  • Riv efter dig i bunkers

Golfer i bunker