Kort over hul 18

Lokal regler for Holsted Golfklub

Banemærkning

Farve

Betydning af pæl

Hvide pæle

      

Out of bounds

Gule pæle

      

Vandhazard

Røde pæle

      

Parallel vandhazard

Blå pæle

      

Areal under reperation

Blå pæle med sort top

       

Areal under reperation med spilleforbud

  • Alle gule, røde og blå pæle samt afstandspæle er ikke-flytbare forhindringer.

  • Lempelse efter Regel 24-2b.
  • Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-1.  
  • Hvis en bold i spil rammer el-ledninger eller el-master inden for banens område, skal slaget annulleres og slås om uden straf.
  • Stien til højre for søen på 10. hul er en integrerende del af banen.
  • Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold ligger i vandhazarden før broen, efter at være blevet slået fra teestedet på 10. hul, skal der spilles en ny bold fra teestedet med ét straffeslag.  
  • Brug af instrumenter der alene anvendes til afstandsmåling er tilladt    Alle afstandsmål er til midten af green

Godkendt af DGU marts 2009

Midlertidig lokalregel pr. 1. november 2016

Lejeforbedring:

Der gives spilleren ret til på fairway at løfte, rense og genplacere sin bold, dog ikke længere fra den oprindelige placering end bredden af et scorekort og ikke nærmere hullet.

Denne midlertidige og tvungne lokalregel er gældende for perioden 1. november 2014 til 31. marts 2015, og har til formål at beskytte banen mod slag fra uhensigtsmæssige boldlejer, samt give spilleren mulighed for at udføre et fair slag til bolden.

Da der i forbindelse med kraftigt nedbør, hvor områder af banen står under vand eller er meget bløde, kan baneudvalget vælge at lukke eller ændre på placering af teesteder m.m.

Der kan derfor ikke ske regulering af handicap i nævnte periode.

Dette gælder såvel turneringer som private runder.

NB: Der er etableret midlertidige "vintergreens" på hullerne 1,2,3,4 og 11.

Handicapudvalget

Bem:

Forbud mod brug af golfbil kan forekomme, hvis banens tilstand kræver det.

Baneudvalget

Kort over hul 4